Scroll Left
 
ยินดีต้อนรับสู่ นิวตั้น
บริษัท นิวตั้น ฟู้ด อิควิปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้นำในเรื่องเครื่องทำน้ำแข็งมากว่า20ปี ภายใต้ตราสินค้า "นิวตั้น"   
เพื่อสนองตอบกับความต้องการของลูกค้า นิวตั้น ได้นำเข้า เครื่องทำน้ำแข็ง ภายใต้แบรนด์สินค้าอื่นๆๆ  อาทิเช่น   Ice-O-Matic
จากประเทศอเมริกา, Scotsman จากประเทศอิตาลี และแบรนด์ชั้นนำอีกมายมาย  และเพื่อให้ครอบคลุมในอุตสาหกรรมอาหาร
นิวตั้น ได้จัดหาและนำเข้า Convotherm เตาอบไอน้ำจากประเทศเยอรมัน, Merrychef เตาอบความเร็วสูงจากประเทศอังกฤษ,
Tecnomac ตู้ช็อคอาหาร,เบเกอรี่และไอศครีม อีกทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆๆชั้นนำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารอีกมากมาย
อีกทั้ง เรายังใส่ใจในการบริการหลังการขายคลอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศไทย ดั่งคำขวัญที่เราใช้มากว่า20ปีกว่า
ทุกทิศทั่วไทย มั่นใจนิวตั้น
 
New Products (Show All)
 
Hatco - Decorative Lamps
Hatco - Heat-Max Heated Wells
Hatco - Glo-Max Portable Food Warmers
 
Best Selling Items(Show All)
 
Tecnomac E5-20 - Blast chiller/freezer
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด Newton 909F
เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม Ice-O-Matic ICE0405
by Kiss Copyright 2011. All rights reserved.